Slévárna v Novém Boru – přístavba provozní haly

Přístavba provozní haly v objektu slévárny hliníku pro umístění strojů tlakového lití výrobků.
Ocelová konstrukce haly s jeřábovou dráhou. Ocelová konstrukce byla obezděna plynosilikátovými tvárnicemi.
Střecha je z izolačních panelů Kingspan.
Stavba byla náročná z hlediska koordinace s provozem investora. Podmínkou bylo nepřerušení provozu slévárny a zajištění velkého rozsahu technologických rozvodů chladící vody a stlačeného vzduchu.

Fakta:
Investor: Slévárna hliníku s.r.o.
Místo: Nový Bor – Arnultovice
Období stavby: 2015

Stavba slévárny hliníku v Novém Boru - ocelová konstrukce