Průmyslová hala Sand

Kompletní výstavba průmyslové haly s administrativní částí v Novém Boru. Stavba má betonovou nosnou konstrukci s vyzdívkou. Součástí projektu bylo i zpevnění ploch a stavba přístupové komunikace včetně oplocení. Celkově zastavěná plocha je 1.600 m2.

Projektová dokumentace: Ing. Hronza a Kamila Vojtová.

Fakta:

  • Investor: Sand Profile
  • Místo: Nový Bor
  • Období stavby: 2006